Copyright © 2011-2018 Rijschool Rij-Aktief. Alle rechten voorbehouden    Privacyverklaring

 

Meenemen! naar het praktijkexamen:

 

Geldig identiteitsbewijs

Geldig theoriecertificaat

 

 

 

Zelfreflectie formulier (door Rijschool)

Uitslag T.T.T. (door Rijschool)

 

 

 

Verklaring van geschiktheid

Examen reservering.

Voordat je een praktijkexamen mag gaan doen, moet je daarvoor Rijschool Rij-Aktief eerst machtigen om
het examen voor je aan te vragen. Hetzelfde geldt als je een Tussentijdse toets wilt afleggen. Met een jouw
eigen DigiD code regel je deze machtiging op de site van het C.B.R. Vermeld Rijschoolnummer 7642Z9
ter identificatie van de rijschool. Deze DigiD code is jouw persoonlijke digitale legitimatie voor overheids-
diensten. Geef deze nooit aan een ander! Heb je nog geen code dan kan je dat hier aanvragen DigiD.
Het aanvragen van deze DigiD code duurt ongeveer vijf werkdagen, houd daar dus rekening mee!

Verklaring van geschiktheid (geregeld door rijschool)
DigiD

Als je aan een praktijkexamen wilt deelnemen moet je over een Verklaring van geschiktheid beschikken.

Hiervoor vul je een Eigen Verklaring ( E.V. ) naar waarheid in waarop een aantal vragen staan over je

lichamelijke en geestelijke gesteldheid. Als je 1 of meer vragen op de E.V. met JA beantwoord hebt is er

een onderzoek nodig. Een arts moet dan een aantekening op de E.V. zetten. Bij bepaalde medische

aandoeningen kan het CBR naast de aantekening van een arts ook vragen om een onderzoek door een

medisch specialist, zoals een oogarts of neuroloog. Uit de aantekening van de arts op de Eigen Verklaring of

het onderzoek van de specialist zal vaak blijken dat je geschikt bent voor het besturen van motorrijtuigen.

In een enkel geval, worden aanvullende voorwaarden of beperkingen opgelegd.